Puheen vuoro -vanhempainilta

Puheen vuoro –vanhempainilta etenee seuraavasti:


1. Yhteinen aloitus ja ohjeet


Puheen vuoro –diaesitys vanhempainiltaa varten >


2. Ryhmätoiminta


Vinkkejä Puheen vuoro -materiaalien käyttöön >


3. Ryhmäkeskustelun yhteenveto

Yhteenveto tehdään Lopuksi –kysymyskorttien tai Keskustelun lopuksi –monisteen avulla.


Keskustelun lopuksi –moniste >


4. Yhteinen loppukeskustelu opettajan/rehtorin vetämänä.
On tärkeää, että käytyä keskustelua käsitellään yhteisesti ja että sen pohjalta voidaan tehdä aloitteita koulun toiminnan sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi. Näin menetelmä voi vaikuttaa myönteisesti oppilaiden ja koulun arkeen.

Palaute materiaalin käytöstä ja ideat sen kehittämiseen ovat tervetulleita!

Comments are closed.