Työni ja minä

Peli työnohjauksellisen vertaiskeskustelun käynnistämiseen

HUOM: Uudistettu painos juuri ilmestynyt!

Sisältö

  • Ohjevihko
  • Kysymyskortit 144 kpl, 6 aihealuetta
  • Pelilauta ja noppa
  • Tyhjät korttipohjat omille kysymyksille

Kuvaus

Työni ja minä on keskustelua käynnistävä menetelmä oman työn ja työyhteisön tutkimiseen. Sen perustana ovat pohtimiseen ja oivaltamiseen ohjaavat kysymyskortit, ja sitä voidaan käyttää ryhmissä lautapelin tapaan. Materiaali sisältää monipuolisia kysymyksiä kuudesta eri teemasta, ja pelkkiä kysymyskortteja voi soveltaa monilla tavoilla erilaisissa keskustelutilanteissa. Kysymykset auttavat ottamaan aiheita puheeksi ja huomaamaan uusia näkökulmia omaan työhön.

Materiaalia voidaan soveltaa esimerkiksi työnohjauksessa, koulutuksessa, työvalmennuksessa ja erilaisissa työyhteisöjen kehittämistilanteissa. Työni ja minä -materiaalin ajatuksena on tarjota ryhmiä ohjaavien ammattilaisten takataskuun työkaluja, joilla voidaan aktivoida osallistujia reflektoimaan työhön liittyviä kokemuksia ja sekä peilaamaan niitä vertaisryhmän näkökulmiin.

Materiaali on muodoltaan lautapeli, jota pelataan ryhmissä. Keskustelun virittäjinä pelissä on kysymyskortteja kuudesta aihealueesta:

  • Minä työntekijänä: Millainen olen ja mikä on minulle tärkeää?
  • Työtehtävät: Mitkä ovat työtehtäväni ja mitä haluan oppia?
  • Työelämätaidot: Mitä kuuluu esimiehen ja työntekijän vastuisiin?
  • Säännöt ja sopimukset: Mihin pelisääntöihin työssä sitoudutaan?
  • Työyhteisö: Miten yhteistyö toimii?
  • Työhyvinvointi: Mitkä asiat vaikuttavat työtyytyväisyyteeni?

Pelin kysymysten kieli, lauserakenteet ja käsitteet on pyritty muotoilemaan selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Pelin käytettävyyttä on testattu erilaisilla työpaikoilla ja myös työvalmennuksen ryhmissä ja palaute sekä työntekijöiltä että työvalmentajilta on ollut myönteistä.

Tarinaa pelistä

”Pelistä on juuri ilmestynyt uudistettu painos, sisältö on päivittynyt ja ulkomuoto “komistunut” Kimmo Niemen graafisen suunnittelun avulla. Pelin syntysanat on lausuttu Kuhmoisissa mökkiterassilla jo vuonna 2010, kun palveluohjausta työkseen tekevä siskoni Ulla visioi työnohjauksen mahdollisuuksia osatyökykyisten työtoiminnassa.

Itse käytän materiaalia työnohjauksessa sekä työyhteisöjen työhyvinvointi-iltapäivissä ajatuksena käynnistää vertaiskeskustelua omasta työstä ja työyhteisöstä. Tunnelma on ollut leppoisa ja toisia arvostava, osallistujat ovat vastanneet kysymyksiin mielellään ja innostuneesti. Kysymyksiin vastaaminen on oman mielen tutkimista, ja oma näkemys rakentuu ääneen ajattelemalla. Myös ohjaaja voi osallistua peliin kertoen omasta työstään, eikä pelin kulkua häiritse se, että osallistujat tekevät erilaista työtä.”

Palautetta

”Työni- ja minä -pelissä oli hyviä, työmotivaation kannalta tärkeitä kysymyksiä. Kaikki kysymykset eivät olleet helppoja, välillä joutuu pohtimaan. Ensimmäisellä pelikerralla oli hyvä, että ohjaaja on mukana, mutta pelin pelaaminen onnistuisi myös itsenäisesti työyhteisössä. Peli antoi turvallisen kehyksen puhua työstä ja kertoa mielipiteitä. Pelin avulla olisi hyvä aloittaa palaveri, se virittäisi aiheeseen. Pelin jälkeen mietti työasioita vähän erilailla ja tuli kysyttyä pomolta uusia asioita.
Työvalmennettavien ryhmä

”Työni- ja minä -peli mahdollistaa tasa-arvoisen keskustelun, jossa kaikkien mielipiteitä kuullaan. Myös ryhmän ohjaaja voi osallistua ja kertoa omasta työstään. Materiaalin pelimäisyys (säännöt, kortit, noppa jne.) auttaa keskittymään. Pelitilanteessa työntekijät jaksoivat hyvin kuunnella toistensa mielipiteitä. Pelin kysymyksiä voi hyödyntää sekä ryhmän aloittaessa tutustumisen apuvälineenä että myöhemmin erilaisissa ryhmätilanteissa ja tiimien kokoontumisissa. Kysymykset sopivat myös henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin. Kysymysten teemat ja aiheet ”natsaavat” hyvin työvalmennuksen maailmaan, ja peliä on helppo hyödyntää omassa työssä. Kysymykset johdattelevat oleellisten kysymysten äärelle. Työni ja minä –peli on toimiva työkalu kaikille työpaikoille!”
Työvalmentajat

Pelin kysymysten kieli, lauserakenteet ja käsitteet on pyritty muotoilemaan selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Pelin käytettävyyttä on testattu työvalmennuksen ryhmissä ja palaute sekä työntekijöiltä että työvalmentajilta on ollut myönteistä.

Tarinaa pelistä:

Peli on uusi, valmistunut toukokuussa 2010. Pelin syntysanat on lausuttu Kuhmoisissa mökkiterassilla, kun palveluohjausta työkseen tekevä siskoni Ulla on visioinut työnohjauksen mahdollisuuksia vajaakuntoisten työtoiminnassa. Pelin käytettävyyttä on testattu kuntoutujien ohjausryhmissä työn kehittelyvaiheessa, ja palaute pelin toimivuudesta sekä tavallista että tuettua työtä tekevien parissa on ollut myönteistä. Itse olen pelauttanut peliä eri työyhteisöjen työhyvinvointi-iltapäivissä ajatuksena käynnistää vertaiskeskustelua omasta työstä ja työyhteisöstä. Tunnelma on ollut leppoisa ja toisia arvostava, osallistujat ovat vastanneet kysymyksiin mielellään ja innostuneesti. Kysymyksiin vastaaminen on oman mielen tutkimista, ja oma näkemys rakentuu ääneen ajattelemalla. Myös ohjaaja voi osallistua peliin kertoen omasta työstään, eikä pelin kulkua häiritse se, että osallistujat tekevät erilaista työtä.”

Comments are closed.