Tutkijan talo

Metaforia hyödyntävä prosessityöskentelyn menetelmä

Sisältö

Ohjevihko – Ohjaajan käsikirja

Työskentelypohja – Tutkijan talon kuvitettu pohjapiirros

Tehtävämoniste – Itsenäisen työskentelyn pohja

Muistiinpanomoniste – Havaintojen kirjaamisen pohja

Kuvaus

Tutkijan talo on reflektoivan työskentelyn menetelmä, jossa ohjattavan kysymystä tutkitaan metaforien ja mielikuvien avulla. Tutkijan talo on suunniteltu työnohjaukseen, erityisesti yksilöohjauksiin. Sitä voi soveltaa myös koulutuksissa ja itsenäisessä työskentelyssä.

Tutkijan talossa tehdään kierros talon huoneissa. Huoneet luovat työskentelylle jäsentelyn, sillä jokaisessa huoneessa on oma teemansa. Teemat ovat: pihamaa (mielikuvan käynnistäminen) – eteinen (kysymyksen muotoilu) – keittiö (arjen toiminta) – kirjasto (tiedot ja arvot) – olohuone (vuorovaikutus) – makuuhuone (tunteet ja tarpeet) – kylpyhuone (hyvinvointi) – eteinen (oivallukset).

Jokaisessa huoneessa tutustutaan ensin tilan teemaan ja kuvaukseen, ja asiakas kuvailee huoneen tunnelmaa. Tämä auttaa mielikuvien syntymisessä ja luovien ideoiden kehittelyssä. Ohjaajan materiaalissa on seuraavana huoneen teemaan liittyviä keskeisiä työskentelyjä sekä lisäkysymyksiä valittavaksi tarpeen mukaan. Siirtymissä on ajatusten koontiin suuntaavia kysymyksiä.

Tarinaa pelistä

”Tämän pelin syntyhetki ja -paikka on oman kodin makuuhuone suursiivouksen jälkeen keväällä 2008. Materiaali on uudistettu keväällä 2014. Olen käyttänyt Tutkijan taloa sekä yksilöohjauksissa (minne se alun perin on suunniteltu) että ryhmien kanssa. Omien kokemusteni mukaan menetelmä on intensiivinen, aikaa on tarvittu, mutta syviin pohdintoihin on päästy.  Ohjaajana olen käyttänyt ohjekirjan kysymyksiä apuna, eli pidän auki kyseisen huoneen sivua ja esitän erilaisia kysymyksiä, jotka sitten ”alkavat elämään” luoden uusia oivalluksia ja yhteyksiä asioiden välille.

Ohjaajana yritän seurata ohjattavan tunnelmia ja reaktioita, sillä eri ihmisille toimivat eri kysymykset. Luottamuksellisuus, kiireetön ilmapiiri ja ohjattavan vapaus vaikuttaa työskentelyyn ovat tärkeitä.”

Palautetta pelistä

”Työnohjattavana olen kokeillut “Tutkijan taloa” ja voin sanoa, että se on erittäin rikas ja kokonaisvaltaisesti kokemuksia ja aisteja stimuloiva työväline. Ajattelen, että se mahdollistaa monipolvisen työskentelyn, jonka tason jokainen työstäjä tai työnohjaaja voi valita itse. Minua “Tutkijan talon” huoneet haastavat sekä emotionaalisesti että toiminnallisesti. Muistiinpanot ja piirustukset “Tutkijan talon” pohjapiirrustuksessa visualisoivat arvoja ja arvostuksia, joiden pohjalta teen valintoja. Huomaan, että palaan taloon kun kohtaan työssäni ongelmia.”
Työnohjausasiakas, tutkija, työnohjaaja

”Minusta Tutkijan talo oli erinomainen työkalu omien ajatusten selkeyttäjänä. Se auttoi palauttamaan ajatukset tarkastelun kohteena olevaan asiaan. Tutkijan talon kysymykset pilkkoivat vaikeasti hahmoteltavan kokonaisuuden helposti pureskeltaviin osiin. Sen käyttö vähensi rönsyilyä ja auttoi konkretisoimaan asioita.”
Työnohjausasiakas, yrittäjä

<p><br class="blank" /></p> 
<p style="clear: left;"> </p>

Comments are closed.