Hyvä kysymys

Kysymystyökalu oman työn tutkimiseen

Sisältö

 • Kysymyskortit (9 aihealuetta, kussakin 14 korttia)
 • Pelilauta
 • Tyhjiä korttipohjia omille kysymyksille
 • Ohjeet ja käyttöideoita

Kuvaus

Hyvä kysymys -materiaali on uudistunut! Sisältöä ja ulkoasua on päivitetty. Materiaali perustuu kysymyksille, joihin vastaamisen tarkoitus on herättää pelaajia reflektoimaan ja miettimään työn eri osa-alueita.

Kysymysten avulla tutkitaan omaa tapaa tehdä työtä ja havainnoidaan työyhteisön pelisääntöjä. Kysymyskortit sopivat yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, keskustelun avaajiksi ja ajatusprosessien käynnistäjiksi.


Aihealueet

Peli sisältää kysymyksiä yhdeksästä eri aihealueesta.

 • Työnkuva
 • Työhyvinvointi
 • Työympäristö
 • Työyhteisö
 • Yhteistyötaidot
 • Ajankäyttö
 • Esimiestaidot
 • Työntekijätaidot
 • Asiakastyö

Kuvia

Tarinaa pelistä

Ensimmäinen pelini, alkuperäinen idea syntyi auton ratissa matkalla Seinäjoen anoppilaan, tarkasti sanoen Multian kohdalla syyslomalla 2007. Peli on työnohjauskoulutuksen teoreettisen lopputyön innostama kysymyskokoelma, ja kysymykset on pyritty muotoilemaan monipuolisiksi, pohtimaan pysäyttäviksi ja uusia näkökulmia avaaviksi.

Materiaali on uudistettu keväällä 2014. Olen edelleen itse ilahtunut materiaalin olemassaolosta ja käyttökelpoisuudesta. Nyt se on myös kaunis katsella, kiitos kuuluu Kimmo Niemelle SOLO Creativeen.

Omista kokemuksista ja käyttäjien kommenteista päätellen tällainen kysymyspaketti on hyödyllinen apuväline ryhmien käynnistysvaiheessa tai kun tarvitaan keinoja keskustelun aikaansaamiseksi ja työyhteisön aktivoimiseksi.

Itse olen käyttänyt kortteja ryhmän ”alkulämmittelynä”, ottamalla esim. 10-15 korttia yhdestä tai kahdesta aihealueesta näkyville, ja ohjattavat saavat valita, mihin vastaavat tai keneltä haluaisivat kysyä jonkun kysymyksen. Yksilöohjauksissa ja kehityskeskusteluissa ohjattava/työntekijä on selannut pakkoja läpi ja poiminut kysymyksiä, jotka tuntuvat ”pysäyttävän” tai kiinnostavan, ja sitten on yhdessä tutkittu niitä.”

Palautetta pelistä

”Itse olen käyttänyt Hyvä kysymys-pelin kysymyksiä pysähtyneen tilan etenemiseen. Ryhmä pienryhmiin ja valitaan aihealueet ja sieltä kysymykset, mitä halutaan esittää toiselle ryhmälle. Toimii ja taas päästään etenemään. Myös itse tutkiskelen kysymyksiä ja ne toimivat oivana innoittajana. Hyvä, pieneen tilaan menevä ohjaajan työkalu.”
Työnohjaaja
Comments are closed.