Työyhteisömateriaalit

Propelian pelit ja materiaalit on kehitelty apuvälineiksi työyhteisöjen kehittämiseen ja työn tutkimiseen. Niitä voidaan käyttää työnohjauksissa ja koulutuksissa. Pelit voivat toimia apuvälineitä kun halutaan:

  • ottaa asioita puheeksi ja saada kuuluviin työntekijöiden ajatuksia
  • tutkia työtä monipuolisesti: esimerkiksi sääntöjä, tehtäviä ja työpaikan rooleja
  • purkaa työhön liittyviä pulmia ja kysymysmerkkejä
  • etsiä uusia näkökulmia työhön

Propelian pelit ja ohjausmateriaalit on suunniteltu hyödynnettäviksi esimiesten, työvalmentajien ja työnohjaajien työssä.


Propelian materiaaleja:

HYVÄ KYSYMYS

Hyvä kysymys –kysymysmateriaalin uudistettu painos on ilmestynyt!

Materiaalin kysymykset tarjoavat työnohjauksellisia aiheita työelämää koskevalle ajattelulle ja kutsuvat reflektoivaan keskusteluun.

Tervetuloa kokeilemaan!

TYÖNI JA MINÄ

Työni ja minä -materiaalin uudistettu painos on valmistunut syyskuussa 2013.

Se on kysymiseen ja vastaamiseen perustuva menetelmä työpaikoille, työvalmennukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

 

Tervetuloa kokeilemaan!


TUTKIJAN TALO

Tutkijan talo on metaforatyökalu oivaltavaan reflektointiin. Valmistunut keväällä 2014.

Tutkijan talo on prosessi, jossa ohjattavan kokemuksia tutkitaan metaforien ja mielikuvien avulla. Talo sopii erityisen hyvin oman toimijuuden pohtimisen työkaluksi.

 

 

Lue täältä lisää.


SANAPALASET

Ettei menisi liian asialliseksi, ettei synkkyys saisi yliotetta.
Propelian Sanapalasilla pilkettä muuallekin kuin saunanpesään. Uusi yhdyssanaleikeillä pelaava materiaali ryhmien kanssa työskentelyyn.
Lisätietoa tästä.

Comments are closed.