Esittely

Riikka Pohjola

Olen jyväskyläläinen työnohjaaja ja kouluttaja. Ammatilliset juureni ovat opetus- ja esimiestehtävissä, ja minulla on 15 vuoden työkokemus kuntatyöstä. Olen valmistunut työnohjaajaksi Jyväskylän yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksesta v. 2007 ja minulla on oma työnohjausyritys. Ammatillisena lisäkoulutuksena olen suorittanut työnohjauksen syventävät opinnot ja kouluttajakoulutuksen sekä lisäopintoja psykologiasta ja liiketoimintaosaamisesta.

Työskentelen tällä hetkellä työnohjaajana monien työyhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden kanssa mm. opetus- ja kasvatusalalta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä esimiestyön parista. Olen toiminut myös koulutustyönohjaajana alaa opiskeleville. Olen suunnitellut ja toteuttanut erilaisia keskustelullisia menetelmiä ja yhteisöllisiä materiaaleja, ja niiden pohjalta ohjaan erilaisia teemakoulutuksia ja työpajoja.

Perustuksiani työnohjaajana ja kouluttajana ovat aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin ja työn ilmiöihin. Työtapani on keskusteleva, kuunteleva ja kysyvä työtapa, ja ihmisenä arvioin olevani helposti lähestyttävä ja käytännöllinen. Asiakkaan tarpeiden mukaan tuon ohjauksiin erilaisia jäsennyksiä ja toiminnallisia rakenteita, joiden avulla omaa työtä voi tutkia ja oivaltaa uutta. Työnohjauksen sisältö suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja työnohjaajana teen parhaani, että osaamiseni ja kokemukseni olisi ohjattavien käytössä. Työnohjauksen asiakkaani ovat kertoneet minun olevan mm. “lempeän jämäkkä”, “kuunteleva ja tasapuolisesti ihmisiä aktivoiva” sekä “hyviä kysymyksiä kysyvä”.

Työnohjauksen ja kouluttamisen käyttöteoriani perustuu oppijan omaa roolia korostaviin konstruktivistisen, kokemuksellisen ja tutkivan oppimisen teorioihin sekä ilmiöiden välisiä vaikutussuhteita tutkivaan systeemiteoriaan. Yhteisödynaamiset teoriat ovat myös tärkeitä ryhmien toiminnan tutkimisessa.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen.

Asiakaspalautteita työnohjauksistani voit lukea tästä.

Comments are closed.