blogikirjoitukset

Päivän kysymys: Mistä työn miellyttävyys syntyy?

Jaksamme paremmin jokapäiväistä työtämme, jos koemme työssä innostumisen ja osaamisen tunteita. Perustehtäviin kuuluu erilaisia töitä, myös rasittavia ja työläitä. Tulee mieleen pohtia, lisääntyykö työn miellyttävyyden kokemus siitä, että kiinnostavia töitä on paljon vai siitä, että epämiellyttäviä tehtäviä on vähän. Selvää kuitenkin on se, että oma kokemuksemme on tässä subjektiivisessa kysymyksessä merkityksellisessä asemassa ja että työn vaihtelevuus saa valot ja varjot paremmin näkyviin.

Sanotaan, että se mistä puhutaan paljon, lisääntyy. Työnohjaajana etsin usein sopivaa tasapainoa ongelmakeskeisen ja ratkaisukeskeisen puhumisen välille, samoin käytännöllisen ja teoreettisen lähestymistavan välille. Mustavalkoisuus ei oikein sovi yhteen dialogisen työskentelytavan kanssa, vaan ryhmien keskusteluissa haetaan monipuolista näkökulmien tuuletusta ja erilaisten ajattelutapojen ristiinpölytystä. Työnohjauksen ”hedelmät” ovat syvemmällä kuin miellyttävyyden tunteessa.

Wednesday
23
January 2013
This entry was posted in blogikirjoitukset. Bookmark the permalink.

Comments are closed.